VĂN BẢN PHÁP LÝ

SỐ KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY HIỆU LỰC LINK VĂN BẢN
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 20/11/2015 01/01/2017
Nghị định số 52/2016/NĐ-CP Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ 13/06/2016 01/08/2016
Nghị định số 51/2016/NĐ-CP Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ 13/6/2016 01/08/2016
Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 23/06/2015 08/08/2015
Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/215 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 16/11/2015 01/01/2016
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 12/01/2015 01/03/2015
Nghị định số 97/2015/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP của Chính phủ 19/10/2015 05/12/2015
81/2015/NĐ-CP Nghị định số 81/2015/NĐ-CP: Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 18/09/2015 05/11/2015
169/QĐ-XSKT Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Dương 17/11/2015 01/11/2015
Nghị định số 122/2015/NĐ-CP Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ 14/11/2015 01/01/2016