Thông báo của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương

By

Để đảm bảo an toàn cho cơ quan và khách hàng, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương thông báo: đề nghị quý khách khi đến giao dịch tại Công ty ngoài việc thực hiện các nội dung của Công ty tại Bảng nội quy cơ quan cần phải thực hiện việc bỏ mũ, kính râm và khẩu trang.

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương trân trọng thông báo!