Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 28/8/2015

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 20 tháng 8 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.984 vé. Ký hiệu H56 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

72503

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  03

H56

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H53vào ngày 30/10/2015.Thanh toán dứt điểm ngày 10/11/2015./.