Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 28/11/2016

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 22 tháng 11 năm 2016 – Tại Hải Dương
Số lượng phát hành 49.975 vé. Ký hiệu I 65 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

41903

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 03

i65

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu I 61 vào ngày 25/01/2017.Thanh toán dứt điểm ngày 03/02/2017./.