Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 24/4/2015

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 24 tháng 4 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu H32 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

   95608

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  08

H32

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)./.