Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 21/8/2017

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 17 tháng 8 năm  2017 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.988 vé. Ký hiệu K31 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

01742

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  42

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu K25 vào ngày 13/10/2017.Thanh toán dứt điểm ngày 23/10/2017./.