Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 20/01/2015

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 09 tháng 01 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu H18 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

58646   

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  46

H18

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H16 vào ngày 09/02/2015.Thanh toán dứt điểm ngày 11/02/2015./.