Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 17/8/2015

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 11 tháng 8 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.992 vé. Ký hiệu H54 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

55948

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  48

H51

-V é trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H51vào ngày 19/10/2015.Thanh toán dứt điểm ngày 29/10/2015./.