Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 15/02/2017

By

     Theo biên bản mở thưởng ngày 14 tháng 02 năm 2017 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.983 vé. Ký hiệu I 86 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

90341

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 41

i86

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu I 82 vào ngày 18/4/2017.Thanh toán dứt điểm ngày 28/4/2017./.