Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 11/5/2015

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 27 tháng 4 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.982 vé. Ký hiệu H36 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

   80273

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  73

H36

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H33 vào ngày 13/7/2015.Thanh toán dứt điểm ngày 23/7/2015./.