Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 10/01/2015

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 09 tháng 01 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu G98 (05-09). Mệnh giá vé 5.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 6.000.000 đồng

   86907

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 15.000đ:  07

G98

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu  G97 vµo ngµy 02/02/2015.Thanh toán dứt điểm ngày 05/02/2015./.