Kết quả xổ số Bóc phát hành ngày 06/3/2015

By

     Theo biên bản mở thưởng ngày 26 tháng 02 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu H30 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

   58742

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  42

H30

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H28 vào ngày 30/03/2015.Thanh toán dứt điểm ngày 01/4/2015./.