Kết quả Xổ số Bóc phát hành ngày 05/11/2014

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 30 tháng 10 năm  2014 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu H04 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

   98517

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  17

H04

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H02 vào ngày 08/12/2014.Thanh toán dứt điểm ngày 10/12/2014.