Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 02/11/2016

By

     Theo biên bản mở thưởng ngày 27 tháng 10 năm 2016 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.988 vé. Ký hiệu I 60 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

50604

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 04

i60

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu I 56 vào ngày 03/01/2017.Thanh toán dứt điểm ngày 13/01/2017./.