Kết quả xổ số Bóc, ký hiệu G85

By

                             Phát hành ngày 12 tháng 9 năm 2014

Theo biên bản mở thưởng ngày 12 tháng 9 năm  2014 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu G85 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

   19406

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  06

G85

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)
-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu G83 vào ngày 07/10/2014. Thanh toán dứt điểm ngày 09/10/2014./.