Kết quả xổ số Bóc, ký hiệu G83

By

Phát hành ngày 29 tháng 8 năm 2014

Theo Biên bản mở thưởng ngày 29 tháng 8 năm 2014 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu G83 (00-04). Mệnh giá vé: 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 ĐỒNG

45207

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt) mỗi giải 6.000 đồng: 07 

G83

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc, ký hiệu G81 vào ngày 22/9/2014. Thanh toán dứt điểm ngày 25/9/2014./.