Kết quả xổ số Bóc, ký hiệu G92, phát hành ngày 25/8/2014

By

                                KẾT QUẢ XỔ SỐ BÓC

Phát hành ngày 25 tháng 8 năm 2014

Theo Biên bản mở thưởng ngày 01 tháng  8 năm  2014 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu G92 (05-09). Mệnh giá vé 5.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 6.000.000 đồng

   77210

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 15.000đ:  10

Giải Nhất

400.000đ

Giải Nhì

100.000đ

Giải Ba

60.000đ

Giải Tư 40.000đ Giải Năm 15.000đ
7478

8282

827

121

969

788

687

515

311

843

164

522

583

689

86

20

38

81

45

84

80

08

97

16

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu  G91 vào ngày 19/9/2014.Thanh toán dứt điểm ngày 22/9 /2014