Kết quả xổ số Bóc, ký hiệu G82, phát hành ngày 25/8/2014

By

               Phát hành ngày 25 tháng 8 năm 2014

Theo biên bản mở thưởng ngày 16 tháng 8 năm  2014 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 50.000 vé. Ký hiệu G82 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

  82024

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  24

G82

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu G80 vào ngày 17/9/2014. Thanh toán dứt điểm ngày 19/9/2014.