Kết quả xổ số bóc vui xuân Mậu Tuất phát hành ngày 13/02/2018

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 06 tháng 02 năm 2018

Số lượng phát hành 49.983 vé. Ký hiệu K 75 (00 – 04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

48658

Giaỉ khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt) mỗi giải 6.000đ: 58

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu K69 vào ngày 19/4/2018. Thanh toán dứt điểm ngày 29/4/2018./.