Kết quả xổ số bóc vui Xuân Mậu Tuất phát hành ngày 12/02/2018

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 02 tháng 02 năm 2018

Số lượng phát hành 49.988 vé. Ký hiệu K 74 (05 – 09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

51558

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt) mỗi giải 6.000đ: 58

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu K68 vào ngày 13/4/2018. Thanh toán dứt điểm ngày 23/4/2018./.