Kết quả xổ số bóc vui Xuân Kỷ Hợi phát hành ngày 31/1/2019

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 22 tháng 01 năm 2019

Số lượng phát hành 49.963 vé. Ký hiệu L 61 (00 – 04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

41985

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 85

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L54 vào ngày 26/3/2019. Thanh toán dứt điểm ngày 05/4/2019./.