Kết quả xổ số bóc vui Xuân Kỷ Hợi phát hành ngày 03/02/2019

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 31 tháng 01 năm 2019

Số lượng phát hành 49.984 vé. Ký hiệu L 64 (05 – 09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

59207

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  07

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L57 vào ngày 09/4/2019. Thanh toán dứt điểm ngày 19/4/2019./.