Kết quả xổ số bóc vui Xuân Bính Thân phát hành ngày 21/01/2016

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 21 tháng 01 năm 2016

                        Số lượng phát hành 49.987 vé. Ký hiệu A13 (00 – 04). Mệnh giá vé 5.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 6.000.000 Đồng

22835

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với 02 số cuối của giải đặt biệt) mỗi giải 15.000đ: 35

A13

 – Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu A12 vào ngày 28/3/2016. Thanh toán dứt điểm ngày 07/4/2016./.