Kết quả xổ số bóc vui Xuân Bính Thân phát hành ngày 06/02/2016

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 04 tháng 02 năm 2016

                        Số lượng phát hành 49.971 vé. Ký hiệu I04 (00 – 04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

07993

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với 02 số cuối của giải đặt biệt) mỗi giải 6.000đ93

i04

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).