Kết quả xổ số bóc vui Xuân Bính Thân phát hành ngày 05/02/2016

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 02 tháng 02 năm 2016

                        Số lượng phát hành 49.956 vé. Ký hiệu I01 (00 – 04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

27135

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với 02 số cuối của giải đặt biệt) mỗi giải 6.000đ: 35

I01

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H98 vào ngày 14/4/2016. Thanh toán dứt điểm ngày 24/4/2016./.