Kết quả xổ số bóc vui Xuân Bính Thân phát hành ngày 01/02/2016

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 28 tháng 01 năm 2016

                        Số lượng phát hành 49.968 vé. Ký hiệu H99 (00 – 04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

07594

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với 02 số cuối của giải đặt biệt) mỗi giải 6.000đ94

H99

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H96 vào ngày 08/4/2016. Thanh toán dứt điểm ngày 18/4/2016./.