Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 29/5/2017

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 23 tháng 5 năm 2017 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.981 vé. Ký hiệu K 12 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

69987

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 87

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu K 07 vào ngày 25/7/2017.Thanh toán dứt điểm ngày 03/8/2017./.