Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 26/4/2017

By

     Theo biên bản mở thưởng ngày 18 tháng 4 năm 2017 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.995 vé. Ký hiệu K04 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

91476

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 76

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu I 100 vào ngày 27/6/2017.Thanh toán dứt điểm ngày 07/7/2017