Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 26/02/2019

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 20 tháng 02 năm  2019 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.962 vé. Ký hiệu L70 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

66271

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 71

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L63 vào ngày 22/4/2019.Thanh toán dứt điểm ngày 02/5/2019./.