Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 23/4/2016

By

 

      Theo biên bản mở thưởng ngày 19 tháng 4 năm  2016 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.961 vé. Ký hiệu I 24 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

57280

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  80

I24

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu I 20 vào ngày 28/6/2016.Thanh toán dứt điểm ngày 08/7/2016./.