Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 23/4/2018

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 13 tháng 4 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.990 vé. Ký hiệu A44 (05-09). Mệnh giá vé 5.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 6.000.000 đồng

54987  

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 15.000đ:  87

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu A 43 vào ngày 25/6/2018 . Thanh toán dứt điểm ngày 05/7/2018./.