Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 23/01/2020

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 21 tháng 01 năm 2020

Số lượng phát hành 49.991 vé. Ký hiệu M51 (00 – 04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

08462

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu M44 vào ngày 31/3/2020. Thanh toán dứt điểm ngày 11/4/2020./.