Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 22/9/2018

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 12 tháng 9 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.992 vé. Ký hiệu L31 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

19269

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  69

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L24 vào ngày 12/11/2018.Thanh toán dứt điểm ngày 22/11/2018./.