Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 22/11/2018

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 13 tháng 11 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.955 vé. Ký hiệu L44 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

96391

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  91

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L37 vào ngày 08/01/2019.Thanh toán dứt điểm ngày 18/01/2019./.