Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 21/01/2020

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 16 tháng 01 năm 2020

Số lượng phát hành 49.989 vé. Ký hiệu M49 (00 – 04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 Đồng

20931

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt) mỗi giải 6.000đ: 31

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu M42 vào ngày 23/3/2020. Thanh toán dứt điểm ngày 02/4/2020./.