Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 20/01/2016

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 14 tháng 01 năm  2016 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.975 vé. Ký hiệu H97 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

09558

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  58

H97

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H94vào ngày 28/3/2016.Thanh toán dứt điểm ngày 06/4/2016./.