Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 19/10/2015

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 14 tháng 10 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.989 vé. Ký hiệu H76 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

23507

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  07

H76

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H73vào ngày 21/12/2015.Thanh toán dứt điểm ngày 30/12/2015./.