Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 19/01/2018

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 16 tháng 01 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.987 vé. Ký hiệu K67 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

17164

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  64

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu K61 vào ngày 16/3/2018.Thanh toán dứt điểm ngày 26/3/2018./.