Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 17/02/2016

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 16 tháng 02 năm  2016 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.974 vé. Ký hiệu I05 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

31083

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  83 I05 – Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt) – Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu I01+02vào ngày 22/4/2016.Thanh toán dứt điểm ngày 03/5/2016./.