Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 17/5/2018

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 04 tháng 5 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.994 vé. Ký hiệu L02 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

91511

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 11

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu K96 vào ngày 16/7/2018.Thanh toán dứt điểm ngày 25/7/2018./.