Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 16/02/2019

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 13 tháng 02 năm  2019 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.955 vé. Ký hiệu L67 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

15305

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 05

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L60 vào ngày 19/4/2019.Thanh toán dứt điểm ngày 29/4/2019./.