Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 16/01/2020

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 07 tháng 01 năm 2020

Số lượng phát hành 49.993 vé. Ký hiệu A72 (05 – 09). Mệnh giá vé 5.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 6.000.000 Đồng

63395

Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng đơn vị trùng với 02 số cuối của giải đặc biệt) mỗi giải 15.000đ: 95

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh  đủ giá trị các giải (trừ giải đặc biệt).

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu A70 vào ngày 24/2/2020. Thanh toán dứt điểm ngày 03/3/2020./.