Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 13/3/2016

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 04 tháng 02 năm  2016 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.985 vé. Ký hiệu A15 (00-04). Mệnh giá vé 5.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 6.000.000 đồng

  25884

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 15.000đ:  84

I15

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu A14 vào ngày 22/4/2016 . Thanh toán dứt điểm ngày 03/5/2016./.