Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 11/12/2018

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 27 tháng 11 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.966 vé. Ký hiệu L48 (05-09). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

59698

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ: 98

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L41 vào ngày 23/01/2019.Thanh toán dứt điểm ngày 02/02/2019./.