Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 11/1/2019

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 03 tháng 01 năm  2019 – Tại Hải Dương Số lượng phát hành 49.976 vé. Ký hiệu L55 (00-04). Mệnh giá vé 2.000đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

48557

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  57

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L48 vào ngày 01/3/2019.Thanh toán dứt điểm ngày 11/3/2019./.