Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 07/6/2019

By

Theo Biên bản mở thưởng ngày 21 tháng 5 năm  2019 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.988 vé. Ký hiệu A62 (05-09). Mệnh giá vé 5.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 6.000.000 đồng

  80205

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 15.000đ:  05

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu A 60 vào ngày 15/7/2019 . Thanh toán dứt điểm ngày 24/7/2019./.