Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 07/12/2018

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 07 tháng 12 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.966 vé. Ký hiệu L47 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

30685

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  85

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L40 vào ngày 21/01/2019.Thanh toán dứt điểm ngày 31/01/2019./.