Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 06/6/2016

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 26 tháng 5 năm  2016 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.989 vé. Ký hiệu I 33 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

27685

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  85

I33

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu I 29 vào ngày 02/8/2016.Thanh toán dứt điểm ngày 12/8/2016./.