Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 06/11/2015

By

      Theo biên bản mở thưởng ngày 05 tháng 11 năm  2015 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.983 vé. Ký hiệu H80 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

05098

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:   98

H80

– Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

– Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu H77vào ngày 11/01/2016.Thanh toán dứt điểm ngày 21/01/2016./.