Kết quả xổ số bóc phát hành ngày 06/11/2018

By

Theo biên bản mở thưởng ngày 29 tháng 10 năm  2018 – Tại Hải Dương

Số lượng phát hành 49.961 vé. Ký hiệu L41 (00-04). Mệnh giá vé 2.000 đồng

                 01 GIẢI ĐẶC BIỆT TRỊ GIÁ 3.000.000 đồng

10708

 Giải khuyến khích (có số hàng chục và hàng  đơn vị trùng với số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt ) mỗi giải 6.000đ:  08

-Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải (Trừ giải đặc biệt)

-Chấm dứt lưu hành loại vé xổ số Bóc ký hiệu L34 vào ngày 25/12/2018.Thanh toán dứt điểm ngày 04/01/2019./.